România are nevoie de o reformă profundă în silvicultură

Lucia Varga (Vicepreședinte #PMP):

Reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva poate pune în pericol implementarea componentei „Păduri și protecția biodiversității” din Planul de Redresare și Reziliență.

Concedierile colective anunțate de Romsilva pot pune în pericol implementarea reformelor si investițiilor ce trebuie realizate în următorii ani în domeniul silvic. Prin aceste concedieri se disponibilizează 415 salariați din care 200 de muncitori și 140 de silvicultori, pădurari, tehnicieni, ingineri. Reorganizarea Romsilva este necesară dar aceasta nu trebuie făcută prin concedieri colective ci prin redistribuirea și reconversia angajaților astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru implementarea reformelor și proiectelor angajate de țara noastră în domeniul silvic, prin PNRR.

România are nevoie de o reformă profundă în silvicultură, o reformă prin care să se îmbunătățească gestionarea durabilă a pădurilor și care să ducă la reducerea tăierile ilegale. In Planul National de Redresare și Reziliență, țara noastră s-a angajat ca până în 2022 să realizeze reforma în domeniul forestier prin adoptarea Strategiei forestiere naționale și a legislației subsecvente. Totodată România s-a angajat să implementeze reforma până în 2023 prin crearea a noi suprafețe de teren împădurite sau reîmpădurite (25000 ha), crearea de noi zone de păduri urbane (cel puțin 500 000 m2), dezvoltarea de pepiniere noi și renovate operaționale (cel puțin 90). Pentru realizarea reformei si investitiilor in domeniul silvic sunt prevazute în PNRR peste 803 mil. euro.

Din păcate, Ministerul Mediului nu a elaborat încă Strategia forestieră și nici cele 6 ordine de ministru care, conform PNRR, trebuie să fie elaborate și să intre în vigoare în anul 2022. De asemenea, ministerul nu a demarat modificarea și completarea legislației subsecvente prin care să fie realizată reforma în silvicultură. Ministerul Mediului nu a demarat nici procedura de identificare a terenurilor necesare pentru proiectele de realizare a împăduririlor și a pădurilor urbane și nu a dezvoltat noi pepiniere pentru producerea materialului săditor pentru acestea. Ministerul Mediului nu implică și nu pregătește personal din instituțiile din subordine pentru realizarea obiectivelor din PNRR.

Solicităm Ministerului Mediului să realizeze un calendar detaliat de elaborare, dezbatere, aprobare și implementare a Strategiei forestiere și a legislației subsecvente pentru realizarea reformei și a investițiilor în silvicultură.

Tot Ministrului Mediului trebuie să stopeze concedierile colective și să implice angajații Romsilva în activitățile necesare identificării și pregătirii de noi terenuri în vederea realizării împăduririlor precum și pentru realizarea de pepiniere pentru producerea de material săditor. Este necesar ca Ministerului Mediului să arate implicare, profesionalism și responsabilitate, pentru a nu pune în pericol implementarea componentei „Păduri și protecția biodiversității” din Planul de Redresare și Reziliență.

Ministrului Mediului trebuie să facă tot ce este necesar pentru protejarea pădurilor.