Nicolae Davițoiu

Vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară

Davițoiu Nicolae