ECONOMIE LIBERĂ, AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ, FISCALITATE REDUSĂ

România, precum restul statelor membre din Uniune, are nevoie de o strategie economică şi financiară coerentă, ambiţioasă, orientată spre creştere economică pe termen lung, atât în perioada de criză, cât și ulterior.

Lipsa predictibilităţii fiscale reprezintă principala barieră pentru progresul economic.
Agenţii economici nu au încredere în autorităţi.

Mediul de afaceri a fost afectat nu doar de lipsa de predictibilitate, ci şi de corupţia clasei politice, dar şi a multor oameni de afaceri.

Lipsa unei politici de industrializare a României a fost o eroare. O nouă industrializare trebuie să se facă pe principii noi, fără inginerii sociale, prin inițiativă privată și în sectoare de vârf, nu energofage și poluante.

Pe de altă parte, agricultura continuă să fie afectată de fragmentarea terenurilor, productivitatea scăzută şi calitatea slabă a lucrărilor publice.

În plus, prea puţine resurse sunt utilizate pentru dezvoltarea rurală. Infrastructura precară din mediul rural afectează calitatea vieţii la sate, mulţi locuitori neavând acces la facilităţile minimale ale unei societăți moderne: apă curentă, canalizare, gaze, electricitate, servicii bancare.
Firmele din mediul rural au pieţe de desfacere restrânse şi clienţi cu venituri reduse; le lipsesc spaţiile adecvate, au parte de o infrastructură de transport precară, un acces greoi la informaţie și la finanţare.

CE SOLUŢII AVEM?

Absorbţia de fonduri europene rămâne o sursă însemnată a creșterii economice sustenabile.

Vom reduce la minimum implicarea statului în economie. Vom lăsa liberă piața muncii, nu vom favoriza unii actori în detrimentul altora, vom interveni doar pentru a stimula direcțiile considerate strategice pentru binele națiunii și pentru a elimina abuzurile.

Susţinem soluţii liberale în economie, în particular reducerea birocraţiei și a poverilor administrative. Intervenţia statului în economie trebuie să semene cu comportamentul unui arbitru, pentru a nu afecta interesul privat.

Avem nevoie de un model economic în măsură să sporească atractivitatea pentru noii investitori şi să-i încurajeze, pe cei care au deja afaceri, să le continue şi să le dezvolte.

Susţinem, de asemenea, investiţiile pentru creștere, adică investiţiile în educaţie și cercetare, granturile pentru tinerii întreprinzători etc.

În particular, dorim stimularea IMM-urilor, cu atenţie sporită acordată tinerilor, pentru a diminua emigrarea pentru un loc de muncă. În general, e nevoie de o mai bună tranziţie a tinerilor noștri de la şcoală spre o profesie.

Ordinea în finanţele publice şi disciplina fiscală reprezintă condiţii ale performanţei stabile a sistemului economic. Nu există alternativă la disciplină bugetară strictă.
Știm că datoriile publice de azi sunt taxele de mâine. Ele trebuie evitate.

Pledăm pentru bugete echilibrate sau excedentare, ca şi pentru finalizarea intrării în zona euro.

Cheltuielile statului trebuie să fie bazate pe o definiţie foarte riguroasă a interesului public.

Legea bugetului trebuie să definească în mod specific ce e prioritar în investiţii, pentru a evita abuzul şi risipa.

Suntem favorabili unei reduceri semnificative a taxelor pe muncă. Susţinem repartizarea corectă a poverii fiscale în societate, nu doar pe spatele întreprinzătorilor performanți și cinstiți.

Considerăm că autorităţile centrale şi locale au datoria de a crea un mediu atractiv pentru afaceri.

Susţinem reglementările care vizează o mai bună colectare a taxelor, combaterea economiei subterane, a evaziunii fiscale.

Practica spolierii statului prin intermediul unor contracte „dedicate” firmelor cu conexiuni politice trebuie să înceteze.

Avem datoria să identificăm, împreună cu mediul corporatist și academic, nișele de dezvoltare în care am putea deveni lideri (producția de soft, servicii medicale etc.).

Susţinem o agricultură multifuncţională și antreprenorială, conştientă de rădăcinile ei tradiţionale, dar care acordă un loc creativității și inovaţiei.

Ne dorim o repartiţie corectă între culturile intensive și culturile bio și artizanale, ca şi între exploatările mari și mici.

Vom fi vigilenți în ce privește calitatea alimentelor, prezervarea mediului rural, păstrarea nealterată a apelor și pădurilor pentru generațiile viitoare.

Vom menține garanţiile publice pentru sectorul agricol, prin proiecte finanţate din fonduri UE.

Vom îmbunătăţi infrastructura rurală, calitatea serviciilor publice și accesul în regiunile rurale.

Suntem preocupaţi de dezvoltarea unor locuri de muncă non-agricole în mediul rural, între care cele aferente activităților de turism.

Vom promova intrarea tinerilor în industria agricolă, pentru a limita exodul din mediul rural și îmbătrânirea populaţiei rurale.

Vom promova consumul de alimente produse în agricultura din România, pentru a spori numărul de locuri de muncă din agricultura noastră. Recuperarea deficitului de siguranţă alimentară trebuie să se bazeze pe stimularea agriculturii autohtone.

Vom susţine acţiuni de valorificare a produselor agricultorilor în pieţele urbane.

Pledăm în favoarea unei structurări a spaţiului rural care să asigure echilibrul dintre nevoile sociale, economice, patrimoniale și de mediu.

Vom încerca să aducem la zi și să întreținem cadastrul pentru întregul teritoriu.

Vom genera politici de dezvoltare a unor spaţii de depozitare în zona rurală, pentru colectarea producţiei de legume şi fructe de la micii fermieri.